Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Фактуриране

Къде мога да намеря моите фактури?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022
След като поръчката ви бъде изпратена, фактурите ще се появят автоматично в раздела „Моят акаунт“. Когато влезете, кликнете върху „Поръчки и фактури“. Можете да отворите фактурите за всички минали поръчки. Можете да изтеглите отделни фактури или няколко фактури за даден период от време.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета