Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Гаранция и условия за връщане

Dexcom предлага ли гаранция на продуктите?

Последно актуализирано · Март 31, 2023

Dexcom предоставя ограничена гаранция за предавателите и приемниците Dexcom ONE. За пълна информация относно гаранцията, вж. раздел „Гаранция“ в Ръководство за употреба на вашата система Dexcom ONE.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета