Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Основна информация за CGM

Какво представлява непрекъснатият мониторинг на глюкозата (CGM)?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Системата за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM) на Dexcom проследява стойностите на глюкозата през цялото денонощие и може да ви предупреди, ако те станат прекалено високи или ниски.

Системите за CGM измерват нивото на глюкозата на редовни интервали, 24 часа, 7 дни в седмицата, и ги преобразуват в динамични данни, за да се покажат посоката и степента на промяна на стойностите на глюкозата.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета