Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Основна информация за CGM

Използването на Dexcom ONE ще промени ли установения ми режим за контролиране на диабета?

Последно актуализирано · Юни 14, 2023

Ако вече сте запознати със системите за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM), Dexcom ONE може да окаже или да не окаже съществено влияние върху ежедневието ви. Ако никога не сте използвали система за CGM, можете да се възползвате от значителните предимства, които Dexcom ONE предлага в сравнение с други методи за проследяване на глюкозата, като глюкомери с взимане на кръв от пръста.*

Някои предимства на използването на Dexcom ONE са:

  • Да знаете какво е нивото на глюкозата ви и накъде се насочва
  • Получаване на незабавна обратна връзка за решенията, свързани с начина ви на живот
  • Вземане на решения относно лечението с помощта на вашия Dexcom ONE
  • Намаляване на болката и затрудненията при честото измерване на глюкозата в кръвта, което щади върховете на пръстите*

*Ако предупрежденията и показанията ви за глюкозата от Dexcom ONE не съответстват на симптомите или очакванията, използвайте глюкомер, за да вземете решение относно лечението на диабет.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета