Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Мобилно приложение Dexcom ONE

Как ще се отрази актуализацията на моето приложение Dexcom ONE?

Последно актуализирано · Юни 15, 2023

След актуализацията на приложението ще видите, че настройките на предупрежденията са върнати обратно към предварително зададените, а също и следните промени:


Настройки на приложението

Предварително зададени стойности

Сигнал

Отлагане

Забавяне

Време

Предупреждения за ниски стойности

70 mg/dL or 3.9 mmol/L

Ниска стойност

ВКЛЮЧВАНЕ

1 час

Предупреждения за високи стойности

250 mg/dL or 13.9 mmol/L

Висока стойност

ИЗКЛЮЧВАНЕ

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Загуба на сигнал

Предупреждение за загуба на сигнал (по подразбиране)

За повече от - 20 мин.

Кратък проблем със сензора

Продължително звънене

За повече от - 20 мин.


За техническа помощ, моля, свържете се с нашия екип за ехническа поддръжка.


За повече информация, моля, посетете раздела за поддръжка с полезни често задавани въпроси или се свържете с нашия екип за техническа поддръжка. Ръководствата за потребителя на продукта могат да бъдат намерени на Dexcom.com/downloadsandguides

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета