Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Какво е калибриране по избор?

Последно актуализирано · Септември 25, 2023

Калибрирането на Вашия Dexcom ONE е по избор. Dexcom ONE и системите са проектирани да работят точно без калибриране. Ако искате да калибрирате, можете да регистрирате това като събитие в приложението за CGM на Dexcom на Вашето смарт устройство. 

Не калибрирайте в следните ситуации: 

- Върху сензора има натиск: Не калибрирайте, ако стойността отчетена от сензора изглежда неточна поради натиск върху сензора. Сензорът трябва сам да се възстанови, когато натискът престане. 

- Променлива глюкоза: Калибрирането работи най-добре, когато глюкозата Ви е стабилна.Изчакайте с калибрирането, ако глюкозата Ви се променя бързо (например след хранене или по време на/след физическо натоварване). 

Когато калибрирате, се уверете, че: 

- Ръцете Ви са чисти: Измийте ръцете си със сапун и вода и ги подсушете. 

- Въведете в рамките на 5 минути: Въведете калибрирането в рамките на 5 минути от вземането на кръвта от пръста. 

 

За да калибрирате Вашия Dexcom ONE с помощта на Вашия глюкомер (по избор): 

В приложението отидете на “Настройки” > “Калибрирай сензора“.

 

В приемника отидете на “Меню” > “Калибрирай сензора“.

 

 

Когато калибрирате Вашия Dexcom ONE с помощта на Вашия глюкомер, не забравяйте:  

- Калибрирайте в едно дисплейно устройство: Калибрирайте в едно дисплейно устройство, дори ако използвате и приложението и приемник. Предавателят на CGM обменя информацията за калибрирането между тях.  

- Стойности, отчетени от глюкомера: Калибрирайте само със стойности на глюкомера от 2,2 mmol/L до 22,2 mmol/L.  

- Предупреждение “Калибрирането не е използвано”: Ако получите предупреждение “Калибрирането не е използвано” (Calibration Not Used), вземете пак кръв от пръста и калибрирайте отново. 

За да решите какво да правите, наблюдавайте стойностите, отчетени от Dexcom ONE, в продължение на няколко часа. Ако стойностите са винаги по-високи (или винаги по-ниски) от стойностите, отчетени от глюкомера Ви, и винаги има разлика от повече от 30%, моля, изпратете заявка за поддръжка на продукта или се свържете с Вашия медицински специалист за допълнителна помощ. 

Важно е да се доверявате на собственото си тяло и на симптомите си. Ако начинът, по който се чувствате, не съответства на стойностите, отчетени от CGM, или ако имате някакви съмнения, винаги измервайте глюкозата в кръвта за сравнение. 

 

MAT-0488 Rev001

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета