Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Какво да направя, ако получа сигнал „Неизправност на сензора“?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Ако получавате сигнал „Неизправен сензор“ на вашата система Dexcom ONE и поставеният сензор вече не предоставя стойности от CGM, премахнете неизправния сензор съгласно инструкциите за премахване на сензора в приложението.

Въведете нов сензор и се свържете с екипа по поддръжка на Dexcom на dexcom.com

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета