Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Какво означава „Неуспешно сдвояване“?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Ако предавателят ви не се е сдвоил с дисплейно устройство и виждате сигнал за неуспешно сдвояване, следвайте тези инструкции:

  • Уверете се, че предавателят е поставен на място в сензора и е на едно ниво със сензорната капсула.
  • Използвайте глюкомера си. До отстраняването на повредата няма да са налични аларми/сигнали или показания на Dexcom ONE.
  • Уверете се, че серийният номер на предавателя в Настройки съответства на серийния номер на предавателя, посочен на кутията.
  • Приложение: За повече информация натиснете Помощ.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета