Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Защо не мога да чуя предупрежденията на моята система Dexcom ONE?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Ако не чувате предупрежденията на Dexcom ONE, проверете следното:

  1. Предупрежденията са включени: Няма да получавате предупреждения за стойностите на глюкозата, освен ако не ги включите. Ако не сте включили предупрежденията по време на настройката, отидете на Настройки > Предупреждения, за да ги включите.
  1. Настройки на телефона ви:Предупрежденията от Dexcom ONE НЕ отменят настройките на телефона ви. Няма да чуете предупреждения за високо или ниско ниво на глюкозата, ако телефонът ви е настроен на тих режим (звукът е изключен) или на вибрация.
    • Ако предупрежденията са включени и устройството е настроено на режим на звук, проверете дали приложението, Bluetooth, силата на звука и известията са включени.
    • Вижте раздел 2 от ръководството за потребителя на Dexcom ONE за предложените настройки на смарт устройството. За да тествате високоговорителя, вижте продуктовите инструкции на смарт устройството.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета