Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Разбиране на тенденциите на развитие на диабета

Какво представляват отчетите в приложението Dexcom ONE и как да ги използвам?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Отчетите в приложението, поддържани от Dexcom Clarity, ви дават възможност да видите тенденциите на стойностите за глюкозата във времето. Вие и вашият медицински специалист можете да преглеждате, анализирате и оцените данните за минали периоди от Dexcom ONE.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета